Innhold

Innskrenket synsfelt

Skader, mangler eller ulike tilstander i netthinnen kan føre til nedsatt syn i form av synsfeltutfall eller innskrenket synsfelt. Her vises to alvorlighetsgrader av konsentrisk innskrenkning.

Hjernen vår har en fantastisk evne til å fylle inn det tapte synet, slik at det kan gå lang tid før personen selv skjønner at sidesynet er innskrenket.

Et eksempel på netthinnesykdom som fører til innskrenket synsfelt i barne-, ungdoms- eller voksenalder, er retinitis pigmentosa (RP).

Et annet eksempel er grønn stær, men her begynner innskrenkingen med synsfeltutfall, såkalte skotomer. Et skotom kan variere i størrelse, form og beliggenhet.