Syn

Intro

Ved normalt syn opplever vi å se omgivelsene tydelig.

Synssimulatoren prøver å illustrere hvordan ulike synstap kan arte seg ved aktiviteter på ulike avstander og ved ulike alvorlighetsgrader. Simulatoren vil likevel aldri kunne gi et sant bilde eller en fullstendig forståelse av hva et synstap innebærer.

Vær oppmerksom på at opplevelsen av synstap er svært individuell og varierer med blant annet situasjon, tilrettelegging, erfaring og alder. Selv to personer med samme synsdiagnose kan oppleve synet sitt forskjellig.